Investeste in TINE

Credit de studii INVESTESTE IN TINE, finantat de Guvernul Romaniei 2018. Zero costuri. Zero dobanda.

Tip finantare: finantarea se va acorda sub forma unui credit de studii, cu trageri multiple, in functie de facturile prezentate la decontare sau plata directa a furnizorului pe baza facturii proforma. Creditul acordat in cadrul Programului nu va fi utilizat pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului si nu va putea fi refinantat in cadrul Programului.

Valoare credit: max. 40.000 lei, pentru tineri cu varsta intre 16 si 26 ani neimpliniti / max. 35.000 lei, pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 26 ani impliniti si 55 de ani.
Valorile pot fi suplimentate cu 20.000 lei in cazul in care beneficiarul se angajaza sau este angajat pe perioada derularii Programului.

Aport propriu: nu se solicita

Destinatia creditului: finantarea nevoilor beneficiarilor si familiilor acestora privind educatia, sanatatea, cultura, sportul si de habitat.

Cheltuieli eligibile:
– plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate
– plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare
– plata cursurilor de specializare/calificare
– plata cursurilor de pregatire profesionala
– taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA
– plata chiriei si a utilitatilor
– plata locurilor de cazare in camine studentesti
– o parte din constructia sau achizitia de locuinte
– modernizarea sau renovarea unei locuinte
– costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale
– cheltuieli de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri
– abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee
– costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate
– articole sportive
– taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri
– achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate
Aria de teritorialitate a cheltuielilor o reprezinta teritoriul Romaniei, cu exceptia taxei de participare la manifestari stiintifice si concursuri si a cheltuielilor de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri.

Perioada de creditare: max. 10 ani, inclusiv perioada de gratie.

Perioada de gratie: stabilita de comun acord intre beneficiar si finantator, care nu poate fi mai mica decat perioada studiilor, dar nu mai mult de 5 ani, incepand de la data acordarii creditului.

Perioada de tragere: stabilita de comun acord intre beneficiar si finantator, fara a putea depasi 5 ani de la data acordarii creditului. In cazul suplimentarii creditului, perioada de tragere se poate extinde, de comun acord intre beneficiar si finantaror, cu incadrarea in scadenta finala prevazuta in contractul de credit.

Garantii:
– Garantie emisa de FNGCIMM sau FRC in proportie de 80% din valoarea finantarilor aprobate
– Ipoteca asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si valuta, detinute si/sau datorate cu orice titlu beneficiarului si codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in termeiul unor raporturi juridice existente
– Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca de client si codebitor

Rambursarea creditului: lunar, la scadenta creditului .

//www.cec.ro/persoane-fizice/credite/credit-de-studii-investeste-tine-finantat-de-guvernul-romaniei-2018-zero