Castiga o vacanta la Marea Neagra

REGULAMENTUL CONCURSULUI

<< Inscrie-te la un curs de calificare si Castiga o vacanta pentru doua persoane la MARE >>

organizat de societatea  Cursuri Transilvania S.R.L. pe //www.facebook.com/cursuritransilvania.ro   //cursuritransilvania.ro/

 1. Organizator:

Concursul << Inscrie-te la un curs de calificare si Castiga o vacanta pentru doua persoane la MARE >> este organizat de//cursuritransilvania.ro/  SC Cursuri Transilvani SRL (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in str. Torentului Nr.12, loc Zalau, Jud. Salaj  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J31/176/2011, avand CUI  28342542, reprezentata prin Calin Teodor in calitate de manager initiator proiect. Tel. 0741949986

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 1.  Locul de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara online  pe //cursuritransilvania.ro/  sau cu inscriere fizica la puctele de lucru .

Tragerea la sort se va desfarura live pe facebook   //www.facebook.com/cursuritransilvania.ro

 1. Perioada de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara in perioada 04 mai – 30 iunie 2021, ora 13:00.

Castigatorul va fi afisat pe data de 30 iunie 2021 pe pagina de Facebook //www.facebook.com/cursuritransilvania.ro

 1. Mecanismul Concursului:

Vrei sa faci un curs de calificare profesionala accesezi pagina //cursuritransilvania.ro/ dupa ce te-ai inscris la una din cursurile de pe site vei intra automat in tragerea la sort pentru una din premiile puse in joc, Marele premiu va fi o excursie de 2 persoane la MARE in luna septembrie .

Participantii trebuie sa dea Like & Follow paginii de Facebook //www.facebook.com/cursuritransilvania.ro

4.1. Inscrierea la Concurs.

Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa se inscrie la una din cursurile de pe site , online sau fizic.
 • Sa detina un cont activ si real de Facebook.
 • Sa dea share concursului (optional).

4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a participantilor ce nu respecta conditiile concursului.

4.3. O persoana poate intra in concurs de mai multe ori, daca se inscrie la mai multe cursuri .

4.4. Pentru inscrierea la concurs participantul trebuie sa aiba varsta minima implinita de 16 ani .

4.5. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

4.6. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 1. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima 16 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

La semnarea contractului pentru inscrie la curs cursant/a/ul va bifa casuta pentru a participa la concurs .

 1. Desemnarea castigatorului:

6.1 Extragea va avea loc doar daca in perioada 04.mai- 30. iunie 2021 se inscriu fizic sau online un numar de 50 de persoane . In caz contrat toti cursanti inscris in concurs vor primii un premiu de consolare .

6.2. Castigatorul concursului va fi ales aleatoriu prin trage la sort, care va fi difuzat online .

6.3. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de //www.facebook.com/cursuritransilvania.ro

6.4.Castigatorul trebuie sa conctacteze  //cursuritransilvania.ro/  printr-un mesaj privat pana pe 01 iulie 2021, pentru a ridica premiul dar si pentru a oferi date necesare pentru validarea premiului.

6.5. Daca persoana declarata castigatoare nu contacteaza organizatorul pana pe 01 iulie 2021, premiul va deveni nul si va fi acordat  persoanei de pe locul II .

 1. Premiul

7.1. Marele  Premiul  este un voucher de cazare pentru 2 persoane (2 adulți), timp de 5 nopti cu mic dejun la Marea Neagra in luna septembrie . Plus alte 5 premii din partea //cursuritransilvania.ro/

II.Reducere 50% la una din cursurile efectuate (1000lei)

III. Voucher de (600 lei ),

IV.Voucher de (300 lei ),

V. Accesorii pentru salon .

Valoarea premiilor  este de peste 5000lei .

7.2. In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului /sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, modificarea specificatiilor excursiei sau cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

7.3. Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 1. Protectia datelor personale:

8.1. Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Cursuri Transilvania.ro in calitate de operator de date cu caracter personal, in scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei Campanii.

8.2. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.3. Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

 1. Litigii:

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

9.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

9.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

9.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

9.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

9.7. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

9.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

9.9. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

 1. Regulamentul concursului:

10.1. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul //cursuritransilvania.ro/

10.2. Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

10.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina //www.facebook.com/cursuritransilvania.ro

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

 

SC .Cursuri Transilvania SRL Calin Teodor  manager  initiator proiect .